Санкциите на САЩ могат сериозно да повлияят на дейността на руските компании