Инспектират съхранението на оборудването за АЕЦ "Белене"