Сиди: Сидеров се е почувствал засегнат от думите на Симеонов за патриарха