Нотариусите се събират на пролетен семинар, темите – важни