Докладът за заетостта в САЩ все още влияе на пазарите