В Горно Ботево местните са принудени сами да изградят улицата до дома си