Туристическият бизнес ражда идеи как да се справи с тази напаст - туристите