Рекорд в търговския стокообмен между България и Германия