Мария Габриел ще получи доклада на експертната група на високо равнище относно фалшивите новини