Зам.-министър Таня Михайлова: Готов е списъкът с дефицитните професии у нас