Европерспективата за Западните Балкани обсъждат външните министри на България, Гърция и Румъния