Полша забранява на магазините да работят в неделя – Свят