Щьогер: Бихме с късмет, от месеци не сме играли толкова силно