58% от американците виждат изкуствения интелект като заплаха за работата им