Растем, безработицата малка, пък… българите – много бедни!