Гинка Върбакава прекара четири дни в Прага, преговорите свършиха