Надзиратели и съдебна охрана обсадиха Министерски съвет, не ги допуснаха СНИМКИ