Япония ще отдели на МААЕ 2,8 милиона долара за проверка на ядрените обекти на КНДР