Ростовска АЕЦ – Изпитания на турбогенератора за потвърждаване на проектните му характеристики