Водещи телекоми създават „интелигентни“ мобилни мрежи