Майките, родили в късна възраст, може би обричат дъщерите си на бездетие