Куп протести за официалния стар на европредседателството