Изпуснатите волно или неволно реплики на политиците, които искрено ни разсмяха и ядосаха