Основна цел на България е присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС