Стипендията за отличен успех в училище скача на 60 лева