9 протеста в деня на откриването на председателството на ЕС