Мъже с брадви обраха бижутерски магазин в хотел "Риц" в Париж