12-годишния Петър Попов с първа самостоятелна изложба в фалерия „Георги Машев“