Президентът смята за безотговорен начинът, по който е приета Истанбулската конвенция