Цените на жилищата в България растат бързо след петгодишна стагнация