Опасенията за отношенията между САЩ и Китай оказаха натиск над щатските индекси