Колежката е златна. Каза ми този трик е вече не купувам всяка година Коледна звезда, а ползвам старата, която отново цъфти