Копие на историята на Петър Богдан беше представена в Благоевград