Почитаме свети Сава Освещени, спазва се строга забрана