Потреблението на ток расте с по-голям темп от производството