Около 200 имота на военните са неправомерно обитавани