Лондон посочи българите като приоритетна общност за подкрепа