Върховният съд на САЩ реши забраната за пътуване на граждани на шест държави да влезе в пълна сила