Продължава бедственото положение в Смолянско, разчистват пътищата