Eвростат: Българите са сред малко почерпващите се в ЕС