Сделката между ЕС и Великобритания за ирландската граница се е провалила?