Преференциални цени за участие в изложение MachTech&InnoTech до 11 януари