Югозападният регион на България в топ 10 на Европа по най-добро представяне