Министерството на финансите пласира ценни книжа за 80 млн. лв.