Д-р Галинка Павлова: Липсва контрол върху бюджета за здравеопазване