София е домакин на Конгреса на европейската либерална младеж