Минималната работна заплата следва да бъде диференцирана по региони