Протонът все пак се оказва по-малък, отколкото се очаква