GEM ще представи доклада си за състоянието на предприемачеството в България