Студенти събират средства за изграждане на културен дом в Студентски град